Gelecek 50 Yıl (John Brockman)

Gelecek 50 Yıl, John Brockman’ın editörlüğünde 25 bilim adamınının önümüzdeki elli yıl içinde çeşitli konularda ne düşündüklerini belirttikleri makalelerinden oluşuyor. Daha on yirmi yılın neler getireceğini tahmin edemezken elli yıllık bir öngörüde bulunmak […]