Osmanlı Padişahları (Derleyen: Ahmet Seyrek)

Zamanında dünyaya söz geçirmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm padişahlarının yaşarken yaptığı icraatları savaşları anlatan faydalı bir kitap; Osmanlı Padişahları. En iyi olduğu çağdaki sistemi tıkır tıkır işlerken ne oldu da gerileyip yok oldu? […]