Kitap: Savaşçıların Efendisi Cengiz Han

Moğollar’ın gelmiş geçmiş en büyük lideri Cengiz Han’ın hayatını konu alıyor, Savaşçıların Efendisi Cengiz Han. Kitabın yazarı, Göksagun Eraltay. Timuçin ilk adı aslında, Cengiz Han ünvanı sonradan veriliyor.
Kralcılar her zaman var. Timuçin’e Cengiz Han ünvanını verenlerin […]

Savaş Sanatı (Sun Tzu)

Dünyanın en eski savaş stratejileri kitabı sanırım. Sunumunda “Savaş Sanatı barışın kitabıdır” sözü geçmekte. Bunun sebebi iyiliğe iyilikle, kötülüğe yine iyilikle karşılık vermeyi öğütleyen taoizm felsefesi. Yaşamın, birbiriyle sürekli çelişen güçlerin karışımı olduğunu öneren taoizm, maddesel ve zihinsel gelişmeyi öne çıkarır, teknolojik gelişmeyi vurgularken aynı gelişmelerin yaratacağı tehlikelere de dikkat çeker. Tarihteki liderlerin çoğunun el kitabı olmuştur “Savaş Sanatı”. […]