Yazarlar için Rss Değişkenleri

Rss kullanımının yaygınlaşması takip edilebilirliği artırıyor. Okuyucu açısından gerçekten büyük fayda. Çünkü özel haberalma servisinizi kuruyorsunuz. Etkili Rss Kullanımı için Değişkenler […]