İntihal: Çalıntı içerik

İntihal nedir? Bir başkasının eserini kendi yapmış gibi sunulmasıdır. İçerik ve fikir hırsızlığıdır. İçeriğinizin çalınıp çalınmadığını nasıl anlarsınız? İçerik hırsızlığı için ne yapabilirsiniz? […]