Gelecek 100 Yıl (George Friedman)

George Friedman, Gelecek 100 Yıl kitabında Türkiye’nin süper güç olacağını söylüyor. Hemen değil zaman içinde, bölgedeki gücün Türkiye’nin elinde toplanacağını hatta Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacak ülkelerden biri olacağını öne sürüyor. Friedman, ülkeminizin doğasında liderlik yattığını, bölgemizde benzersiz olduğumuzu ve […]

Gelecek 50 Yıl (John Brockman)

Gelecek 50 Yıl, John Brockman’ın editörlüğünde 25 bilim adamınının önümüzdeki elli yıl içinde çeşitli konularda ne düşündüklerini belirttikleri makalelerinden oluşuyor. Daha on yirmi yılın neler getireceğini tahmin edemezken elli yıllık bir öngörüde bulunmak […]