Katı Hal Sürücüsü (SSD) başarımı için Ubuntu’nun yapılandırılması [-4-] Dosyalara/dizinlere son erişim zamanı yazım kısıtı

Linux’ta dosya sistemlerinde öntanımlı olarak dosyalara sor erişim zamanı kaydı tutulmaktadır. Birçok yazım işlemi ile birlikte bu, katı hal sürücünüzün ömrünü kısaltabilir. Erişim zamanı için 3 değer kullanılır:

  1. relatime: Dosya sistemi doğru göreli sırada erişim zamanlarını günceller ve saklar.
  2. nodiratime: Dizin erişimlerinde erişim zamanları güncellenmez.
  3. noatime: Hem dizinler hem de dosyalar içir erişim zamanları kaydını engeller.

Katı hal sürücüleri için “noatime” seçimi en iyi sonucu verecektir. Bunun için uçbirimden:

gksudo gedit /etc/fstab

Aşağıdaki gibi görülen bağlı bölümlerinize “noatime” eklemesi yapın ve kaydedin.

UUID=20dd2d29-5e6d-4a84-b3c9-b40bb632cd42 / ext4 noatime,discard,errors=remount-ro 0 1
UUID=73d3d20c-8fb8-42a5-9aeb-bb23fcc90625 /home ext4 noatime,discard,defaults 0 2

Değişikliğin etkin olması için uçbirimden izleyen komutu yürütün:

sudo mount / -o remount

Faydalı kaynaklar:

Sonraki yazı: [-5-] “tmpfs” ve “ramfs” nedir?

2 comments

  1. Kernel 4 sonrası için lazytime gelmiş. SSD için lazytime nasıldır sizce?

yorum alanı..