Katı Hal Sürücüsü (SSD) başarımı için Ubuntu’nun yapılandırılması [-9-] Sanal bellek değişiklikleri

Sisteminizin takas alanı ve belleği arasındaki dengenin ne tarafa kayacağını ayarlamak mümkün. Sanal bellek başarımı için aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir:

vm.swappiness – Makinanın ne kadar takas alanı kullanacağını belirler. Yüksek değer takas alanı etkinliğini arttırır. Düşük değer fiziksel bellek kullanıma yöneltir.

vm.vfs_cache_pressure – Bu değişken dosya sistemi belleği ile ilgilidir, arama yaparken ve dosya sisteminde gezinirken işe yarar. Düşük değer takas etkinliği oluşturur. Çok yüksek değer de fazla bir kazanç sağlamaz.

vm.overcommit_memory – Yoğun bellek kullanımı gerektiren isteklerin ne şekilde karşılanacağını belirler. Ayarın “2” yapılması durumunda takas alanı ve fiziksel belleğin belirlenen oranda (overcommit_ratio ayarı ile) kullanılması sağlanabilir.

vm.overcommit_ratio – Aşırı yüklemelerde kullanılacak fiziksel bellek yüzdesidir. “overcommit_memory” değerinin 2 yapılması ile geçerlidir. Bellek tahsisi sınırı şu şekilde hesaplanır = takas alanı + fiziksel bellek*(overcommit_ratio/100)

vm.dirty_writeback_centisecs – Geri yazma arthizmetleri belli aralıklarla etkinleşerek “eski” veriyi diske geri yazarlar. Bunu 0 yapmak geri yazma işlemlerini etkisizleştirir. Ya da 500 olan standart değer 1500 gibi daha büyük bir aralıkla değiştirilebilir.

vm.dirty_ratio – Verinin, dosya sistemi belleğinin fiziksel belleğin belirlenen oranına ulaşana kadar fiziksel belleğe yazılacağı demektir. Sonrasında diske yazılacak.

Açıklanan değişiklikleri yapmak için uçbirimden:

gksu gedit /etc/sysctl.conf

Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırları ekleyin ve kaydedin.

vm.swappiness=0
vm.vfs_cache_pressure=90
vm.overcommit_memory=2
vm.overcommit_ratio=90
vm.dirty_writeback_centisecs=1500
vm.dirty_ratio=40

Yaptığınız değişikliklerin hemen etkin olması için uçbirimden:

sudo sysctl -p

Sistemde takas alanı kullanmadıysanız buradaki sanal bellek ayarlarının pek bir önemi kalmıyor..

Faydalı kaynaklar:

Sonraki yazı: [-10-] Zeitgeist arthizmetinin kaldırılması

yorum alanı..