Firefox eklentisi: Cache Status

İnterneti Firefox kullanarak tarıyorsak belli bir süre sonra bellek durumu bağlantı hızımızı kasmaya başlar.

Bu sorurn için bir de “Firefox Cache Status” eklentisini deneyelim. Özellikler:
Firefox cache status

  • Ram ve disk önbellekleri ayrı ayrı ayarlanabilmekte.
  • Firefox’un alt göstergelerinden bellek durumunu her zaman görebiliriz.
  • İstediğimiz zaman önbellekleri tek tek ya da birlikte temizleyebilir veya belli bir yüzdeye gelince otomatik temizleme yapılabilir.

Kullandığım ayarlar; 65 mb Ram önbelleği, 15 mb disk önbelleği, yüzde doksan beş dolulukta otomatik temizleme. Cache Status, Firefox kullanıcıları için vazgeçilmez olabilir..

yorum alanı..