Harekat gölgesinde türban onaylandı

Türban sorunu önceki meclis döneminde hiç gündeme alınmadı.

Bugün ise Avrupa Birliği’nin zorlamasıymış gibi, temel hak ve özgürlükleri iyileştirme adı altında dinci yönetimin birçok alanda emsal olarak gösterebileceği bir anayasa değişikliği onaylandı.

Türban değişikliği neden bekletildi?

Zamanlama çok iyi değil mi? Cumhurbaşkanımız aynı zamanda ordumuzun baş komutanı. Böyle bir kara harekatından haberdar olmaması mümkün mü?

Gündemde kara harekatı varken türban onayı gölgede kaldı.

Gazetelerde okuduğum kadarıyla değişikliğinin bekletilmesinin arkasında cumhurbaşkanımızın uzlaşma aramasıymış.

Türbanın üniversitelere girmesi ile toplum uzlaşmaya değil kutuplaşmaya gidecek! Erken seçim olmazsa daha çok tartışmalı anayasa değişiklikleri görürüz.

yorum alanı..