yok-rektor-atama

Rektör seçimlerinin kaldırılması

O kadar yıl okuyup, bilimsel araştırmalar yapıp makaleler yazdığınız zaman kendi evrenkentinizdeki yönetim için bir oy hakkınız olacağını mı sandınız!

Bütün rektör ve dekan koltukları zaten boşaltılıp yenilendi. Kişilerden emin olunamıyor ki siz hiç seçim yapmayın deniyor. Ne olur ne olmaz!

Sorumsuz kişiler temizlenmiş ise sistem neden anti-demokratik şekilde yapılandırılıyor?

Resmi Gazete MADDE 85– 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

Özetle darbe sonrası 1981’deki yapılan yasa değişikliyle aynı duruma gelindi.

yorum alanı..