Temiz Beyin Çalışma Grubu

Kafalarda büyük kirlenme var son zamanlarda. Belki de eğitimsizlikten kaynaklanmata. Cinsel eğilimleri çocuklara kayan hasta ruhlu insanlara karşı bir şeyler yapmayı devletten beklemek yanlış olur.cocuklar.JPG

Kamuoyunun çocuk istismarı ve pornografisi konusunda düzlüğe çıkması için Gökçen KaranTemiz Beyin Çalışma Grubu” adı altında bir çalışma başlatmış. Grubun amaçlarında basının bilgilendirilmesi, henüz istismara maruz kalmamış çocuklara ve ailelerine seminerler verme, istismara maruz kalmış çocukların topluma yeniden kazandırılması için psikolojik çalışmalar ve çocuklara yönelik bu tür eğilimlerinin olduğu belirlenenlerin ıslah edilmesi var. Başlıkların ayrıntıları ise şöyle;

  • Basın : Basının bu konuda dikkati çekilmelidir. Buradaki dikkatten kasıt, sırf haber olması açısından bazı tecavüz vakalarının tv’de veya yazılı basında en ince ayrıntılarına kadar gösterilmemesini, kısaca bu konuda zaten akli olarak iyi durumda olmayan kişilerce bunların sanki bir örnek gibi gösterilmemesi konusunda basının kendi içinde bir tedbir almasını kastediyorum. Bu asla bir sansür olarak algılanmamalıdır ama mağdur olanın haklarının savunulması çok önemli bir noktadır. Bu hususta aramıza katılacak gazeteci arkadaşların görüşlerine ihtiyacımız olacak.
  • Henüz bir istismara maruz kalmamış çocuklar : Ortaokullar ve liselerde, çocuklara ve ebeveynlerine seminerler verme fikri var. Çocuklara ve ailelerine, öğretmenlere ayrı ayrı bu konuda bilgilendirmemiz lazım. Bu aşamada herkes kendi bulunduğu il veya ilçe merkezindeki okullar ile temasa geçebilir. Bunun için bir prezantasyon hazırlanması gerekecek.
  • İstismara maruz kalmış çocuklar : Bu çocukların ruhsal açıdan rehabilitasyonu ve tekrar hayata geri kazandırılmaları konusundaki çalışmalar yapılması gerekiyor. Aramıza katılacak psikolog veya çocuk eğitimi konusundaki uzman arkadaşlarımıza burada görevler düşecektir.
  • Çocuklara yönelik bu tür eğilimleri olduğunu itiraf edenler : Bu insanların ücretli veya ücretsiz (eğer bu konuda bir sponsor bulabilirsek mesela) tedavileri ve sonrasında durumlarının takip edilmesi konusunda çalışmalar. Bu son madde çok önemli olmakla birlikte bir miktar maddi kaynağa ihtiyaç gösterecektir.

Konunun içeriğini düşünmek bile kötü bir duruma sokmakta insanı. Daha temiz bir toplum için Temiz Beyin Çalışma Grubu‘na destek olalım ve bu grubun varlığını duyuralım…

yorum alanı..