python

Eğitim: Python ile Temel Düzey Programlama

Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir.

Daha önce Python konusunda açık kurslar aracılığı ile öğrenme çalışmalarım olmuştu. Ubuntu çevirileri sebebiyle “hangi kelime nereye geliyor” mantığıyla kod dizilimine de biraz aşinalığım vardı. Ancak farklı öncelikler sebebiyle sürekli yarım kalmıştı. Farklı bir şeyler denemek gerekti.

Python ile Veri Bilimi odaklı çalışmak istediğim için Mindset Institute’un Python ile Programlama eğitimine katıldım (28.12.2019 – 02.02.2020). 6 haftada 48 saatlik bir eğitim programı. Haftasonları günlük dörder saat başlangıçta az gibi göründü. Ancak öğrendikçe, her gün, her hafta uygulama yaptıkça Python temellerini sindirme anlamında uygundu.

Eğitmenimiz Mustafa Köse‘nin de hayattan örnekler verip uygulamaya (kod yazmaya) yöneltmesi Python temellerinin oturmasında etkili oldu.

Anaconda ve Pycharm, uygulamalar için kullandığımız araçlar oldu.


Python ile Temel Düzey Programlama

Eğitim İçeriği

1.Python’a Giriş

 • Python komut satırı ve IDE kullanımı

2.Türler ve Değişkenler

 • String, Integer, Float, Complex
 • Değişken tanımlama ve türleri yönetmek
 • List yapısı
 • Aylık yol masrafı hesaplama uygulaması
 • Uygulama: Basit bir hesap makinesi uygulaması

3.Temel İfadeler

 • Dallanma/if/elseif/else
 • break ve continue Kullanımı
 • For ve while döngüleri
 • Karakter dizilerinin içeriğini karşılaştırma uygulaması
 • Uygulama: Karakter dizisindeki karakterleri sayma uygulaması

4.Veri Yapıları

 • Liste, Stacks, Queues, Tuples ve Sequences
 • Kümeler (Sets)
 • Sözlük (Dictionary)
 • Uygulama: Basit bir telefon rehberi oluşturma uygulaması

5.Fonksiyonlar

 • Argümanlar ve Formal Parametreler
 • Global Değişkenler, Yerel (Local) Değişkenler
 • Fonksiyonlara Parametre Aktarımı
 • Fonksiyonlardan Değer Döndürme
 • Uygulama: Belli bir aralıkta rastgele sayılar üretme uygulaması

6.Dosyalar ile Çalışmak

 • Dosya Açma, okuma, yazma
 • Binary Dosyalar
 • Dosyaların içeriğini karşılaştırma uygulaması 
 • Uygulama: Dosyaların içindeki karakterleri sayma uygulaması

7.Exceptions (İstisnalar)

 • Temel Hata Kontrolü
 • İstisnaların Yakalanması
 • try/except ve finally kullanımı
 • Uygulama: Yazma izni olmayan bir dosyaya yazma ve hata kontrolü uygulaması

8.Modüller ve Paketler

 • İsim Uzayları (NameSpaces)
 • imports Kullanımı
 • Modülleri devreye alma
 • Uygulama: Basit bir sözlük modülü tanımlama ve üzerinde işlemler yapma uygulaması

9.Sınıflar

 • Python’da bir sınıf nasıl tanımlanır?
 • Instance Metotları
 • Initializers Sınıf Metotları
 • static Metotlar
 • Miras Alma (Inheritance), Çoklu Miras Alma
 • Uygulama: Bir iş yerinde işe alınan kişilerin kayıtlarını tutma uygulaması

yorum alanı..