Geleceğin Endüstrileri (Alec Ross, Çeviren: Murat Buğan)

Geleceğin Endüstrileri, önümüzdeki teknolojik gelişmelerin hayatımıza nasıl etki edeceğini ya da etmekte olduğunu gözleme dayanarak, örneklerle anlatan genel bir özet.

Yazar Alec Ross, geçmişte Obama ve Hillary Clinton’un danışmanlığını yapmış biri. Bu çalışma sürecindeki gözlemleri ile kendi politik bakış açısını da harmanlıyor.

Geleceğin Endüstrileri kitabında “Gelecekteki Piyasaların Coğrafyası” başlığında bir bölüm var. Burada birçok ülkede olan ve olabilecek teknolojik gelişmelerden örnekler veriyor. İlginç olan taraf ise 50 sayfalık bölümde ülkemizin hiç adı geçmiyor. Kitabın yazılma yılı 2016.

Geleceğin Endüstrileri kitabından Altını Çizdiklerim:

 • Adapte ol ya da yok ol! Doğanın kaçınılmaz zorunluluğu, şimdiye kadar olduğu gibi. – H. G. Wells
 • Dünyanın dört bir yanında insanlar, yükselen eşitsizlik ve huzursuzluklar nedeniyle kendini kuşatma altında hissetmeye başlıyor. Dünyadaki yerini bulmanın veya ilerlemenin zorlaştığı fikri yaygınlık kazanmakta ve pek çok toplumu sarsmakta.
 • Sosyal ağlar, yeni bağlantılar kurmak için kapılar açabileceği gibi yeni sosyal kaygılar için de kapılar açabilir. Ödemelerin sayısallaştırılması ticareti kolaylaştırabilir veya yeni dolandırıcılık yöntemlerine de yol açabilir.
 • Bu kitap gelecekteki ekonomi ile ilgili. Bir sonraki inovasyon ve küreselleşme dalgasının ülkelerimizi, toplumlarımızı ve kendimizi nasıl etkileyeceğini bilmek isteyen herkes için yazılmıştır.

1 – Ve Robotlar Sahnede

 • Japonya’nın şu anki ortalama yaşam süresi erkekler için 80 yıl, kadınlar için ise 87 yıl olup, bu sayıların önümüzdeki 45 yıl içinde sırasıyla 84 ve 91 yıla yükselmesi bekleniyor.
 • Günümüzde mevcut 1,4 milyon endüstriyel robotun 310 bin tanesine sahip olan Japonya, robotik alanında dünyaya yön vermektedir.
 • Ancak robotlar gerçekten insanların bakımını üstlenebilir mi?

Jeo-robotik alan

 • Japonya, ABD ve Almanya yüksek değerli endüstriyel ve tıbbi robotlar ile alana hükmederken, Güney Kore ve Çin daha ucuz olan tüketici odaklı robotların ana üreticileri konumunda.
 • Japonların %80’inin tabi olduğu kadim Şinto dini, nesneleri ve insanların ruhları olduğunu kabul eden animizm inancını da içermektedir. Bu nedenle Japon kültürü robot refakatçileri gerçek refakatçiler olarak kabul etmeye Batı kültürüne göre daha yatkındır.
 • Batıda ise tam aksine bir robot korkusu kültürlerinin derinlerine yerleşmiş durumda. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler yaratmanın insanlık için oluşturduğu tehdit teması, batı edebiyatında çok yaygındır ve geride oldukça uzun bir korku masalı mirası bırakmıştır.

İnsanlaşan robotlar

 • Tufts Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından kara mayınlarını bulmak ve hastalıkları teşhis etmek gibi çeşitli görevler için tasarlanmış olan tırtıl taklidi robot aynı zamanda tıpkı bizler gibi biyolojik olarak çözünebilmektedir.
 • Robotik camiasında teknolojinin geleceği tekillik kavramında yani yapay zekanın insan zekasıyla eşitleneceği ya da ondan üstün geleceği zamandaki teorik noktada son bulmaktadır. Tekilliğe erişildiğinde robotlar ve insanlar arasındaki ilişkinin nasıl olacağı belirsizdir.
 • Matematikçi Vernor Vinge tekilliğin 2023 yılında gerçekleşeceğini tahmin erken, fütürist Kurzweil 2045 yılında olacağını söylüyor.

Robotlar ve meslekler

 • Robot sözcüğü etimolojik köklerini rabota (zorunlu iş) ve robotnik (serf, köle) anlamında iki Çekçe sözcükten almaktadır ve Karel Capek’in eserinde insanlara hizmet etmek için oluşturulacak bir ‘yapay insan’ sınıfını tanımlamaktadır.
 • Robotlar esas itibariyle uzun zamandır süregelmekte olan iki akımın birleşimini temsil etmektedir: Teknolojinin işlerimizi kolaylaştırmak üzere gelişmesi ve toplumdaki daha zengin ve yüksek sınıflara ucuz işgücü sağlamak için bir köle sınıfının kullanılması.
 • İnsan iş gücü çok az “capex” yine sermaye giderleri (binalar, makineler ve ekipmanlar için yapılan ön ödemeler), ancak yüksek “opex” yani işletme giderleri (maaş ve çalışan sosyal hakları gibi gündelik maliyetler) gerektirir. Robotlar bununla taban tabana zıt bir maliyet yapısına sahiptir, sermaye maliyetleri yüksektir fakat işletme maliyetleri küçüktür – robotlar maaş almazlar. Robotların fiyatı (capexi) düşmeye devam ettikçe insanların maaşları (opexi) orantılı olarak işverenler için daha pahalı ve daha az cazip hale gelecektir.
 • 700’den fazla meslek çeşidini ayrıntılı olarak inceleyen Oxford Üniversitesi profesörü, önümüzdeki yirmi yılda Amerikadaki mesleklerin yarısından fazlasının bilgisayarlaşmadan dolayı risk altında olabileceğini öne sürmüşlerdir. Amerikada mesleklerin %47’si robotlar rafından ele geçirilme açısından yüksek risk altındayken , %19’luk kısım orta seviye bir risk ile karşı karşıya.
 • Garsonluk genellikle büyük hayalleri fakat banka hesabında küçük paraları olan kişiler tarafından edinilen bir meslek. 
 • En iyi şekilde konumlanan ülkeler; ihracat için robotik geliştiren ve üreten, şirketlere, mühendislere ve üretim tesislerine ev sahipliği yapan Güney Kore, Japonya ve Almanya gibi ülkeler olacaktır.
 • Robotlara yapılacak harcama varsayımlarını, insanımızın yarının ekonomisinde rekabet edebilmesi için gerekli olan harcamaları da hesaba katara revize etmemiz gerekiyor. İnsanların yeni koşullara uygun becerilerle donatılması yazılım yükseltmek kadar kolay değildir!

2 – İnsan Makinesinin Geleceği

 • Son trilyon dolarlık sektör 1’ler ve 0’lar üzerine inşa edilmişti. Bir sonraki, kendi genetik kodumuz üzerine inşa edilecek.

Genomik: Kanseri yenmek

 • Önümüzdeki yıllarda, kanser hücrelerini doğrudan hedefleyip iyileştirebileceğimiz, çiftlik hayvanlarından nakledilen akciğerlerle nefes alıp vereceğimiz, dünyanın en fakirlerine ve en ücra köşesindekilere dahi dünyanın en iyi hastanelerinden sağlık hizmeti verebileceğimiz bir dünyada yaşayabiliriz.

Domuz akciğeri ve yünlü mamutlar

 • İnsan davranışlarının yeryüzünün iklimini değiştirdiği gibi, genomik gelişmeler de dünya ekolojisini değiştirebilir. Türler sıklıkla bir nedenden ötürü yok olurlar. Onları yeniden hayata döndürmek besin zincirlerini değiştirir ve doğanın baş etmek için henüz hazır olmadığı yeni virüs ve bakterileri ortaya çıkarabilir. Hayatı değiştirme konusundaki kabiliyetimiz güçlendikçe, bu kabiliyetin insani sağduyu ve ferasetle yönetilmesine olan ihtiyaç artmaktadır.

Genomik istekliliği sürdürmek

 • 16 ülkede 17000 bilim adamı ile yapılan bir ankette, yabancı araştırmacıların iki nedenden ötürü göç ettikleri tespit edilmiştir: kariyer hedeflerini gerçekleştirmek ve seçkin araştırma ekiplerine katılmak.
 • Pekin Genomik Enstitüsü (adı BGI olarak değiştirildi) artık sadece %1 katkıda bulunan bir kurum değil aynı zamanda Amerika’nın tamamından daha fazla dizilim makinesi ile artık dünyanın en büyük genomik araştırma merkezi.
 • Devasa milli gelirinin yaklaşık %2’sini argeye harcayan Çin, şu anda Avrupa’ya istatistiksel olarak üstünlük sağlarken, ABD liderliğini korumak için mücadele ediyor.
 • Çin hükümeti üç yıl içinde, doktoralarını batıda tamamlamış 80.000 Çinli bilim adamını başarılı bir şekilde ülkeye geri çekmiştir.

Herkes için inovasyon

 • 78 organ, 206 kemik, 640 kas ve 25.000 kadar gen ile bedenlerimiz birer komplike makine.
 • Yeni teknolojilerin benimsenmesi, kullanım kolaylığı, ekonomik tasarruf güvenin değişimi gerçekleştirme üzere bir araya gelmesi ile mümkün olmaktadır.

Yaşam bilimleri ile ilgili bildiğimiz her şey değişecek

 • “Bilimi çekici kılan bir şeyler var. Kişi böylesine küçük bir bilgi yatırımından bu kadar büyük çapta varsayım kazanıyor.” Mark Twain
 • Önümüzdeki 20 yılda kendimiz hakkında yüzyıllar boyunca öğrendiklerimizin toplamından daha fazla bilgi öğreneceğiz. Genomik, yaşam süresini uzatan ve bugün yılda yüz binlerce insanı öldüren hastalıkları neredeyse ortadan kaldırarak trilyon dolarlık bir endüstri haline gelecektir.

3 – Para, Güven ve Piyasaların Kod/ları/laştırması

 • Ben büyürken zenginler destelerle nakit paraya ve kalın cüzdanlara sahiplerdi. Günümüzde en varlıklı insanlar ve giderek artan bir şekilde geri kalanlarımız ya sanal bir cüzdan kullanıyor ya da hiç cüzdan kullanmıyor.
 • Paranın, ödemenin, güvenin ve piyasaların kodlaştırılması finansal hizmetler tarihinin bir sonraki dönüm noktasıdır.

Kodlanmış para, square

 • Bence ekonomiyi yönlendiren şey ve gerçek gücü temsil eden şey yerel alıcıların ve yerel satıcıların dahil olduğu bu sosyal ağlardır.

Afrika ekonomilerinin kodlaştırılması

 • Mobil transfer sistemleri ise daha güvenli, daha kolay ve daha ucuz seçenekler sunuyor.

Paylaşım ekonomisi: güvenin kodlaşmış piyasaları

 • Güvenin ve piyasaların kodlaştırılmasında bir sonraki sıçrayış, paylaşım ekonomisi olarak adlandırılan alanda olacaktır.
 • Bu pazarlar az kullanılan varlıkları (örneğin boş bir daire, arabada boş koltuklar veya matematik öğretme beceresini) alır ve bunları ihtiyaç duyan insanlarla buluşturur.
 • En iyi bilinen örneklerden birisi Airbnb’dir.
 • Yerel merkezleri terk edip Silikon Vadisine doğru akan bir değer var.
 • Güven, hükümetin sağladığı tüketici korumaları yerine platformların sağladığı kullanıcı puanlarıyla belirleniyor artık. Güven, kodlaştırıldı ve bir düzenleyici olarak devletin rolü azaldı.

Bitcoin ve blok zinciri: kodlanmış parada bir vaka analizi

 • Devlet egemenliğini para birimi kadar temsil eden başka bir şey yoktur.
 • Bitcoin ise eski düzene güvenmeyen, algoritmalara ve şifrelemelere dayanarak kendi aralarında güven temelli bir finansal sistem kurmaya çalışan bir topluluğun içinden doğmuştur.
 • İnternette herhangi bir şey hacklenebileceği için dijital bir para biriminin oluşturulmasıyla ilgili temel zorlu, çalınamayacak veya taklit edilemeyecek bir şeyin yaratılmasıdır.
 • Bir devletin para biriminin aksine, bitcoinin miktarı sınırlıdır.
 • Amaç 2140 yılı itibariyle 21 milyon bitcoinin sisteme kazandırılması. Bu noktada artık yeni bitcoin üretilmeyecek ve tüm işlemler tamamen mevcut bitcoinlerle yapılacak.
 • Charlie Songhurst’e göre “bir hükümetin parasal sisteminin gücü, nihai olarak o ülkedeki hukukun üstünlüğünün bir fonksiyonudur. Düşük kaliteli hükümetler düşük kaliteli parasal sistemlere sahip olacaklardır. Bu ülkeler Bitcoin’in yayılması muhtemel ülkeler olacaklardır.
 • “Tüm para birimleri dijital hale gelebilir ve rekabet sonucu etkin olmayan hükümetlerin para birimleri ortadan kalkabilir. … sonunda sadece altı dijital para birimi ile baş başa kalacağız: ABD doları, euro, yen pound, yuan ve bitcoin.” – Songhurst
 • Elektronik eşyada kar marjı genellikle %5’in altındadır, bu da geleneksel %2,5 ödeme komisyonunun kar marjının yarısını tüketmesi anlamına gelmektedir.

Blok zinciri ve müesses nizam

 • Alan Greenspan, Bitcon’i bir balon olarak niteleyip dışlarken, bir para biriminin “özgün bir değere sahip olması” gerektiğine işaret ediyordu. Greenspan’a göre “Bitcoin’in özgün değerinin ne olduğunu bulabilmek için hayal gücünün sınırlarını zorlamak zorundasın. Ben bunu beceremedim.”
 • Nouriel Roubini “Mal ve hizmetlerin hiçbirinin fiyatı Bitcoin üzerinden belirlenmediği ve hiçbir zaman da belirlenmeyeceği için Bitcoin bir hesap birimi değildir. Dolayısıyla para birimi de değildir.”
 • Mart 2014’te Amerikan Vergi Dairesi IRS, sermaye kazançları vergisine tabi tutarak Bitcoin’i para birimi değil varlık olarak tanımlamıştır.

Kodlanmış güvenin geleceği

 • Eski bir Google yazılım mühendisi olan Charle Lee, Litecoin yazılımını Satoshi Nakamoto’nun 21 milyon bitcoin sayısına karşın 84 milyon litecoin üretmek üzere tasarlamış.
 • Lee aynı zamanda, kriptografiyi kullanarak Bitcoin’in 10 dakika olan birim başına maden oranı 2,5 dakikaya indirmiştir.
 • Lee, Bitcoin topluluğundaki madenciler arasında gördüğü yüksek karbon oranlarından kaçınmak için işlemci gücü yerine bilgisayarın belleğine dayanan bir tür şifrelemeyi seçmiştir.
 • Bitcoin’lerin aksine, ripple’de madencilik yoktur. Şirket 100 milyar adet ripple yaratarak bunun 80 milyar adedini kendi hesabına yatırdı.

4 – Kodların Silahlaştırılması

 • Siber saldırı, petrol üretimini durdurmak için yeterli hasarı meydana getirmeyi başarmış olsaydı Suudi ekonomisine ciddi zarar verebilirdi, dolaylı olarak bu Amerika’daki akaryakıt maliyetini de yükseltebilirdi. Her iki sonuçta İran’ın işine gelirdi!  Suudi Arabistan ve ABD, İran’ın yeminli düşmanları ve Suudi Arabistan’dan gelen bol miktarda petrol, İran petrolüne yönelik yaptırımların devam etmesini sağladı.
 • İran’ın petrol endüstrisine yaptırımları uygulamak zorlu bir süreçti. Saldırı başarılı olsa ve dünyanın en büyük petrol üreticisinin petrol arzı kesintiye uğrasa fiyatlar yükselmiş olacak ve birçok ülke İran petrolüne karşı uygulanan yaptırımların doğruluğunu ve değerini sorgulamış olacaktı. Neyse ki, saldırı petrol arzını kesintiye uğratmadı ancak kritik altyapıya sızmanın sonuçları çok ağır oldu.
 • Saudi Aramco, açık ara dünyadaki en değerli şirket, değerine ilişkin tahminler 2 trilyon dolardan başlıyor, Apple’ın piyasa değerinin 3 katı ve Exxon Mobil’den şu an itibariyle 7 kat daha fazla.

Kara, hava, deniz, uzay ve siber alan

 • Siber alanda en tecrübeli ülkeler ABD, Çin, Rusya, İsrail, İran ve İngilteredir. Bu ülkelerin her biri izin verilen ve izin verilmeyen davranışlar için farklı motivasyonlar ve sınırlara sahiptir.
 • Çalmak için nedenleri var ama yıkmak için değil.

Her şeye siber saldırı

 • Hayatımızdaki tüm ağa bağlı “şeyler”, potansiyel olarak birer hackleme platformu olarak kullanılabilir.

Gizli operasyonlar: hayaletler bile korktu

 • Jim Gosler “Siberi potansiyel olarak bu kadar yıkıcı kılan, her şeyden önce ve en önemlisi hayatımızdaki her şeye olan mutlak bağımlılığımızdır. Dijital teknolojinin faydalarını kavramak ve anlamak kolaydır. Bağımlılığımızı anlamak o kadar kolay değil ve sahip olduğumuz inanılmaz bağımlılık nedeniyle saldırıların yol açacağı sorunları anlamak da kolay değil.

Soğuk savaştan kod savaşına

 • Siber bir silah yaratmak için gereken şeyler; bir bilgisayar, internet bağlantısı ve bazı kodlama becerileridir.

Siber sanayi saplantısı

 • Önümüzdeki 50-60 yıl içinde büyük değişimler göreceğiz; siber operasyonların, tamamen sanal silahların, dokunabilceğiniz hiçbir şeyi olmayan silahların gelişimini göreceğiz.
 • Dünyada nükleer silaha sahip olan ülke sayısı 10’dan az. Ancak dünyada herhangi bir ülkenin siber silahlara sahip olması teorik olarak mümkün.
 • Hepimiz canlı ve hareketli bir online hayatla gelen özgürlüğü istiyoruz, ancak güvenliği olmayan özgürlük kırılgandır ve özgürlüğü olmayan güvenlik de baskıcıdır! Önümüzdeki yıllar, bizi bu ikisini daha önce hiç yapmadığımız kadar dengelemeye zorlayacaktır.

5 – Veri – Bilgi Çağının Hammaddesi

 • Tarım çağının hammaddesi topraktı. Demir, endüstriyel çağın hammaddesiydi. Veri ise bilgi çağının ham maddesidir.
 • Şu anda bir çok Amerikalı gibi kataloglanmış ve paraya çevrilmiş durumdayım!
 • 2000 yılına gelindiğinde, verilerin yalnızca %25’i dijital olarak saklanıyordu. On yıl geçmeden, 2007’de bu oran %94’e fırladı. 
 • Dünyanın dijital verisinin yüzde doksanı son iki yılda üretildi.
 • Üretilen verilerin toplamı 2015 yılında 5,6 zettabayt olarak gerçekleşmiştir. (Bir zettabayte 1 trilyon gigabayttır.)
 • Temel olarak içgüdülerimizin tahminde işe yaramadığını fark ettik.
 • Dan Wagner’e göre, bir organizasyonun geleneksel olarak normal psikolojisi “Eğer şu miktarda bir bütçem varsa bu bütçenin belli bir kısmını bütçenin kalan kısmını etkin ve verimli kullanıp kullanmadığımı tespit etmek için kullanacağım.” şeklinde değil. Ne yazık ki değildir.
 • Büyük veri doğal olarak karmaşıktır. Hem muğlak hem de kapsamlıdır. Küçük gerçekleri inceler ve bu sınırlı gerçekleri daha kapsamlı ve kişiselleştirilebilen bilgiler haline getirir.

Kaç dil biliyorsunuz?

 • Makine çevirisinde en ilginç yenilikler insan arayüzüyle birlikte gelecektir. On yıl içinde, küçük bir kulaklık konuşulan yabancı dile eş zamanlı olarak kendi ana dilinizde söyleneni size fısıldayacaktır. Gecikme zamanı sesin hızı olacaktır. Fark edilemeyecek!

Fintech: finansal veri sistemi

 • Bankalar ne yapıyorlar? Değer’i saklıyor, transfer ediyor ve riski fiyatlıyorlar; aslında bunlar bir veri şirketinin tüm işlevleridir. Google, eğer isterse, bu üç şeyi çoğu bankadan daha iyi yapabilir.

Bir gün herkesin bir skandalı olacaktır

 • Ülkeler kendi şirketlerinin gizlilik düzenlemelerini ihlal eden ürünleri engellemeye çalıştıklarında, aslında küresel ekonominin en hızlı büyüyen alanlarından birinde rekabet etme kabiliyetlerini de engelliyorlar. Yarının ekonomisinde veriye erişimi kısıtlamak, tarımsal çağda arazi kullanımını sınırlamak veya sanayileşme sürecinde fabrika sahiplerinin yapabileceklerini düzenlemeye benzer.
 • Margo Seltzer “Geçmişte bildiğimiz hali ile gizlilik artık mümkün değil… Geleneksel gizlilik artık ölmüştür.”

Aptal veri

 • Büyük veri doğası gereği yaratıcı değildir ve ruhsuzdur. Bizi de anlamamız gerekmeyen sebeplerle bu yola doğru itiyor. Bizi mahremiyetimizden sıyırıyor ve hatalarımızı , sırlarımızı ve skandallarımızı orta yerde sergiliyor. Büyük ölçüde kontrolsüz, çünkü ekonomik büyüme için ona muhtacız ve çünkü onu kontrol etmek için gösterilen çabalar pek de işe yaramadı; teknolojiler çok geniş kapsamlı ve 196 bağımsız ulus devletin ulusal sınırlarını tanıyacak şekilde yapılmamış!
 • Michael Slaby “Niteliksel deneyiminiz ile niceliksel deneyiminiz arasında sürekli bir karışım olacaktır. Bunlar zaman zaman, birbirleriyle çatışacaklar ve bazen de uyuşacaklar. Sanırım asıl olan karışımın kendisi. Tahteravalli gibi bazen birini bazen diğerini yukarıya çıkarmalısın. Sadece biri ya da diğeri olmak istemiyorsun, çünkü sadece bir tanesi kaldığı zaman ruhunun bir kısmını kaybedersin.

6 – Gelecekteki Piyasaların Coğrafyası

Alan uzmanlığı

 • Fütürist Jaron Lanier’nin Geleceğin Sahibi Kim? adlı kitabında belirttiği gibi en fazla veriye, en hızlı sunuculara ve en fazla işlem gücüne sahip olanlar tüm büyümeyi yönlendirecektir.
 • Larry Summers, “Genel çizgim, esasında olandan çok daha fazla iş bölümü yönünde. Ülkeler, şirketler ve insanlar için stratejiler, güçlü yönler üzerine inşa edilir, zayıf yönlerinizi eskisinden daha iyi dengelemek üzerine değil.”

21 . yüzyıl kontrol manyağı olmak için berbat bir zaman

 • Göreve ilk seçildiği 1999’dan beri Putin, medya üzerinde sıkı bir kontrol sağladı, toplantı ve gösteri özgürlüklerini ortadan kaldırdı, ekonominin kontrolünü kendi seçtiği yandaşları arasında bölüştürdü ve tüm gücü kendi makamında topladı.

Kapalıyız

 • neo-Ludist, işi kaybetme korkusu ile makinalara karşı duyulan düşmanlık
 • Belarus, köle benzeri robotlar kullanmak yerine, insanların hala köle gibi çalıştıkları bir döneme sıkışmış durumda.
 • Daha gelişmiş ekonomilerde robotların yaptıkları sıkıcı, kirli ve tehlikeli işleri hala emekçiler yapıyor.
 • Estonya, şu anda ilköğretime harcadığı milli gelirin oranı ABD, İngiltere ve hemen hemen diğer bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla. Tüm öğrencilere birinci sınıftan başlayarak nasıl bilgisayar kodu yazılacağı öğretilir. Başkan Ilves’e göre, yarının ekonomisinin gerektirdiği seviyede rekabet edebilmek için, “… Zaten yabancı dili erken öğretmeye başlıyoruz. Bilgisayar dili de kendi dil bilgisi kurallarına sahip yabancı bir dil gibidir, tek farkı Fransızcadan çok daha mantıklı olması.”

Dünyanın yarısı

 • Kadınlar için en çok şeyi yapan devletler ve toplumlar, geleceğin endüstrilerinde ne başarılı ve rekabet gücüne sahip devletler ve toplumlar olacaktır.

Çin ve Japonya bize ne söylüyor?

 • Jack Ma, “Yaptığımız en güvenli şey, kadın girişimcilere borç vermek çünkü borçlarına çok sadıklar.”

Dijital yerliler

 • Kişinin yaşının, geleceğin işletmelerini ticarileştirmek için teknoloji veya yetenege sahip olma yeterliliğini otomatik olarak belirlediğine inanmıyorum, önemli olan kişinin dijital bir yaşam sürerek büyüyüp büyümediğidir.
 • Dan Wagner, “Bence, kültürümüzde var olan liyakata ve ortamdaki en iyi fikre duyulan minnettarlık açısından ABD çok özel. Nerede doğduğunuz, nereden geldiğiniz, cildinizin rengi, yaşınız vb. önemsenmiyor. Gerçekten iyi bir fikre sahipseniz ve bu fikri makul ve mantıklı bir şekilde bir grup insana sunarsanız, o fikir kabul görmeli ve bir standart olarak uygulanmalıdır. Fakat her zaman böyle değil, değil mi? Ancak sanırım insanların gittikçe farkına vardıkları şey, bu tarz fikirleri yaptıkları işe entegre etmezlerse, ciddi problem yaşayabilirler çünkü başka birileri bu fikri hayata geçirebilir.”

Sonuç : Sahip Olabileceğin En Önemli Meslek

 • Yatırımcı ve girişimci Chamath Palihapitiya, kendisi ve bilgisayar mühendisi eşi Brigette Lau’nun iki çocuğunu yetiştirme yaklaşımını benimle şöyle paylaştı: “İnsanların en az iki yabancı dil bilmeleri gerçekten çok önemli: biri insanlarca konuşulan bir yabancı dil diğeri ise teknik dil. Bunun nedenine gelince, beşeri sermaye piyasalarının değişme şekli nedeniyle, dünyanın farklı yerlerinde insanlarla sohbet edebilmek, kültürlerini anlamak, dillerini anlamak ve teknik olarak sohbet edebilmek için buna sahip olmanız gerekir. Ailemdeki yaklaşımım çocuklarımın iki dil öğrenmesi gerektiğidir; Biri İspanyolcadır, ikincisi de Python ya da başka bir programlama dili olacaktır onu da altı yaşından sonra öğrenmeye başlayacaklardır. Karar verdiğimiz bu yaklaşım önemli, diller, içinde yaşadığımız hem gerçek dünyayı ve hem de teknik dünyayı anlamamız açısından gerçekten çok önemli olacak.”
 • Jack Dorsey, programlama dilini iyi bilmenin faydalarının kodlamanın ötesine de geçtiğini belirtiyor: “Bunu bir mühendis olmak veya bir programcı olmak için yapmazsınız diye düşünüyorum. Bunu yaparsınız, çünkü size çok farklı bir şekilde nasıl düşünebileceğinizi öğretir. Sorunların küçük parçalara bölerek soyutlamayı ve çözmeyi öğretir, sistemlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu öğretir. Yani bunlar, her yerde, özellikle bir iş kurmak, bir işi yürütmek ve hatta bir işte çalışmak için kullanacağınız araçlardır. Eğer çok büyük ve karmaşık bir sistemi çok net ve kolay bir şekilde ifade edilebilecek bir hale getirebiliyorsanız işte programlamanın size öğrettiği şey tam da budur.”
 • 23 yaşında 2 kişinin kurduğu Codeacademy, insanlara ücretsiz online kod yazmayı öğretiyor. Dünyanın her yerinden 24 milyondan fazla kişi Codeacademy’nin kaynaklarını kullanmakta.

yorum alanı..