atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları (Adnan Nur Baykal)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları, Atatürk’ün liderlik özelliklerini kendi sözlerinin ve anılarının güzel bir derlemesiyle ortaya koyuyor.

Adnan Nur Baykal, bir liderde bulunması gereken 50 özelliği sıralamış kitabında. Her özellik üç kısımdan oluşuyor. Bunlar:mustafa-kemal-ataturkun-liderlik-sirlari

 1. Atatürk’ün konu ile ilgili sözleri
 2. Tanıkların Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anlattıkları, anıları, gördükleri
 3. Alınacak dersler

Hiç duyulmayan sözler ve anılar var. Kitaptan altını çizdiklerim:

 • “Bir milleti anlamak için onun liderlerini tetkik etmekten daha isabetli bir yol, bir vasıta yoktur.” General Sherill
 • Olduğunuz gibi görünün, göründüğünüz gibi olun.
 • Şeffaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenir.
 • Kendinizden verdiğiniz hiçbir şey sizden bir şey eksiltmez.
 • Bilgi uygulamaya konunca gerçek bilgi olur ve insanı tecrübe sahibi yapar.
 • Yeni bir beceriyi benimsemek için sık sık bu beceriyi uygulayın.
 • “Düşman hakkında aldığım çeşitli bilgileri yan yana getirdim. Artık bu işi halletmenin zamanı geldiğine inandım.” Atatürk
 • Sessiz kalmasını bilin. Sessizlik, çoğunlukla karşınızdaki kişiyi daha fazla şey söylemeye motive eder. Bu ilave yorumlar genellikle kişinin gerçekte ne düşündüğünü daha doğru yansıtır.
Bahçe mimarı Mevlut Baysal anlatıyor: Çankaya Köşkü’nde bahçesini yapıyordum. Bir gün Atatürk, yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyor ve geniş bir ağacın Atatürk’ün geçeceği yolu kapadığını gördük. ağacın bir yanı dik bir yanı sırt, diğer yanı suyu çekilmiş ver havuzdu. Ata, havuz tarafındaki kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. 
Derhal atıldım: Emredersiniz derhal keselim Paşam.
Bir an yüzüme baktı, sonra: Yahu, dedi, sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin.
 • Yazılı bilgilendirme, örneklerle, katılımla desteklenmezse amacına ulaşamaz.
 • Kötü haberlerin ve yanlış davranışların ürkütücü etkisine teslim olmayın.
 • Olayların ıstıraplı sonuçlarına göğüs gerebilecek kadar güçlü bir irade olmadıkça bazen iyi bir düşünce de sonuçsuz kalabilir.
 • Sevdiğiniz bir işi yaparsanız dayanıklılığınız artar. Sevdiğiniz bir alanda çalışmaya gayret edin.
 • Soyut fikirlerinizi anlatmak için somut örnekler verin.
 • Laf altında kalmayın. Aksi takdirde karşınızdakiler size layık olmadığınız bir şekilde davranır, sizi aptal yerine koymaya çalışır.
Bir gün Mısır’da bağımsızlık davası için çalışan liderlerden biri Mustafa Kemal’i görmeye gelmişti. Kendisine:
Bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz? diye sordu.
Olabilecek şey değildi ama insan yoklamalarını pek seven Mustafa Kemal: Yarım milyonunuz bu uğurda ölür mü? diye sordu.
Adamcağız bakakaldı: Fakat Paşa Hazretleri yarım milyonun ölmesine ne lüzum var? Başımızda siz olacaksınız ya.. dedi.
Benimle olmaz Beyefendi Hazretleri, yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse, o vakit gelip beni ararsınız.
 • Mücadele eğer bir zaferle bitmezse, yapılanfedakarlıklar dikkate alınmaz.
 • Her işittiğinize önem vermeyin. Pekala bilirsiniz ki ben, yaptığımı bilirim. neticede görmeseydim başlamazdım. Atatürk
 • Görüşeceğiniz kişilerin özelliklerini, alışkanlıklarını daha önceden araştırın.
 • Hedefi gözden kaçırdığınız anda, engelleri görmeye başlarsınız.
 • Hedeflerinizi uzun düşünce ve hesaplardan sonra gayet net bir biçimde tespit edin.
 • Hedeflerinizin, gözünüzde canlandırabileceğiniz veya kolaylıkla ölçebileceğiniz bir şekilde olmasına itina gösterin. Hedefleriniz ölçülebilir, zamana bağımlı, iddialı fakat erişilebilir olmalıdır.
 • Her işte kesin rakam ve ayrıntı isteyin.
 • Kandırmadan ikna edin. Fakat fikirlerinizi başkalarına kabul ettirirken, onlara da kendi isteklerini elde etmiş oldukları izlenimi verin.
 • Tartışmalarda hasmınıza saldırmayın. Karşı tarafın ileri sürdüğü kanıtları bir bir ele alıp çürütün.
 • Herkesi en iyi işe yarayabileceği yerde kullanın.
 • Yaptınız işlerdeki başarınız, işinizdeki başarı kadar, çevrenizin bu başarıyı algılamasına bağlıdır.
 • Çevrenizi yaptığınız işlere ikna eder, inandırırsanız işlerin daha kolay başarılmasını sağlarsınız.
 • Önemsiz sayılabilecek olayları bile irdeleyin ve binlardan ders alın. Önemsiz sayılan dikketsizlikler, insanları umursamazlığı alıştırır.
 • Hata tekrar edildiği zaman suç olur. Atatürk
 • İşten anlayan bir veya birkaç kişiyi yanınıza alarak birlikte çalışın.
 • “Efendiler, size şunu söyleyeyemi ki, devrimci Türkiye Cumhurireti’nin benim kişilimle daim olacağını sananlar çok aldanıyorlar… Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile, büyük Türk Ulusu’nun öz ve aziz malıdır. Değerli evlatlarının elinde daima yükselecek, sonsuza kadar var olacaktır.” Atatürk
 • Mütevazı insanlar çevreden ve çevrenin desteğinden kopmazlar.
 • Öğrenme hayat boyu sürmelidir.
Bir gün Ankara ve İstanbul şehirlerinde birine Atatürk adı verilmesi için bir kanun teklifi hazırlanmıştı. Atatürk tasarıyı okudu, arkadaşlarına: Bir adın tarihte kalması ve ağızlarda söylenmesi için, şehirlerin temellerine sığınmak şart değildir. Tarih zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir. Fikirleri tercih eder, demişti.
 • Sizin bizzat yaptığınız şeyleri, çalışanlarınız inanarak yaparlar.
 • Öğüt verdiğiniz şeyleri eylemlerinizle destekleyin, ançak o zaman inandırıcı olursunuz.mustafa_kemal_ataturkun_liderlik_sirlari
 • Bir düşünceyi harekete geçirmek için, bu düşüncenin hedeflendiği bir teşkilet kurun.
 • Başladığım işi bitirmeliyim. Atatürk
 • Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima üstündür. Atatürk
 • Geniş çözüm yollarına açık olun. En karışık sonuçları en basit yollarla elde etmeye çalışın. Sorunun daima en basit çözümü bulun.
 • Her konuda en radikal, en doğru ve kestirme yolu tercih edin.
 • Hangi yeni işi yapmaya niyetlenirseniz niyetlerinin önce başladığınız işleri bitirin.
 • Daima hareket halinde bulunun, elinizden hiçbir şey kurtulmasın.
Bir kadın gazeteci Atatürk’e,
İşlerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz? diye sormuş ve şu cevabı almıştı:
Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur, diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür.
 • Plan, hedefe ulaşmak için bir yol haritasıdır. Planı yaparken, hedeften geriye doğru gelin. Planlamayı başaramazsanız, başarısızlığı planlarsınız.
 • Kendinizi başkalarının sınırlarıyla sınırlamayın.
 • Taarruzda, bozgun ve çözülme tehlikesi önde, çekilmelerde ise tehlike geridedir.
 • Savaş için düşmanı ordugahımızda beklemek olmaz, onu uzaktan karşılamak en iyisidir. İleri gitmek, beklemekten iyidir. Atatürk
 • Baskın, zafer için birinci anahtardır. Atatürk
 • Kesin sonuç, saldırı ile alınır. Atatürk
 • Bir öneriyi çevrenize nasıl kabul ettireceğinizi, etkilerinin ne olacağını hesaplayın, ancak ondan sonra gündeme koyun.
 • Benimle beraber yola çıkanlar, kendi görüş ufuklarının sonuna erince, birer birer beni bıraktılar. Atatürk
Atatürk’ün arkadaşlarından biri sofrada sordu,
Lütfen cevap verin bakalım, dahi kime derler?
Atatürk tereddüt etmeden ve kendisinin imtihaana çekilmesini yadırgamadan cevap verdi,
Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul ettiği şeyleri, ilk ortaya koyduğu vakit, herkes onlara delilik, der.
 • Yönetmek meydan okuyan, heyecanlı ve ödük vaat eden bir meslektir. Büyük yöneticilerin misyonları, küçük yöneticilerin istekleri olur.
 • İyi bir yönetici iyi bir vazife adamı olduğu kadar, heyecanlı bir şevk adamı da olmalıdır. Yönetenlerle, yönetilenler birbirlerini sever, inanır ve desteklerlerse orada mucizeler gerçek olabilir. Çalışanları bir şey yapmaya mvbur bırakmak yerine, o şeyi yapmayı istemelerini sağlayın, çünkü insanların çoğu emredilmek değil, ikna edilmek isterler.
 • Görevlerin tamamlanması için mutlaka süre koyun. Konulan son süre genellikle istenilen sonuçların elde edilmesini sağlar. Süresi konulmamış bir görev vermeyin.
 • Konulan süreler ayrıca çalışanların işlerine öncelik vermelerine yarar.
 • Kararınızı vermiş olsanız bile en uygun zamanı beklemeyi bilin, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayın.
 • Tasarladığınız işlerden herhangi birinin gerçekleştirme sırası geldi mi, bu fırsatı bir an bile kaçırmayın.
 • Büyük başarılar bazen bir an içinde çıkan ve derhal kavranarak istifade edilmediği takdirde yok olacak bir fırsat meselesidir.
 • Tam vakti gelmedikçe ve ortamını yaratmadıkça içinizi tam olarak açmayın.

yorum alanı..