Osmanlı Padişahları (Derleyen: Ahmet Seyrek)

Zamanında dünyaya söz geçirmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm padişahlarının yaşarken yaptığı icraatları savaşları anlatan faydalı bir kitap; Osmanlı Padişahlarıosmanli_padisahlari_ahmet_seyrek

En iyi olduğu çağdaki sistemi tıkır tıkır işlerken ne oldu da gerileyip yok oldu? Yirmi milyon km^2′ye kadar ulaşan topraklar nasıl eridi? Sarayda kimin sözü geçer? Bu gibi soruların cevaplarını padişahların hareketlerinde, devletin ekonomik ve siyasi politikalarında bulabilirsiniz.

Tarih kayıtları iyi tutulmamış: Öneml bir eksik padişah dönemindeki olayların tarihçiler tarafından kaleme alınmaması. Tarih yazılmış fakat sadece saray ve yakın çevresindeki kişi ve olaylar ile ilgili durumlar yazılmış ve önemli savaşlar. Hiç imparatorluk genelindeki durum incelenmemiş, Halkın hareketleri nasıl gelişmiş, dost ve düşman devletlerin durumu, hareketleri, para politikaları, bunların hiçbiri kaleme alınmamış. Her dönem yazılsaydı, geçmişten ders çıkarılarak daha iyi bir gelecek inşa edilebilirdi.

3D yapılamadı: Tek din, tek dil ve tek devlet padişahlar tarafından sağlanamadı ya da öyle bir istek olmadı hiçbir zaman. Sürekli toprakları genişletme en büyük güç olarak görüldü. Ancak bu toprakları nitelikli yönetme gereği unutuldu.

Şehzadelerin esareti: Garip olan bir şey de son dönemlerdeki bazı şehzadeler sarayda esir hayatı yaşaması. Sebep ne? Mevcut yönetime karışmasın, bozmasın, parazit yaratmasın diye..

Entrikalar: Yükselme devrinden sonra gelen şehzade ve padişahlar kendilerini sefaya kaptırmış, çevrelerinde olup bitenleri görmemişler. Otorite zayıflamış, valide sultanlar ve yeniçeri ağalarının sözü padişahtan çok geçer olmuş. istediklerini tahta geçirip istemediklerini indirmişler.

Ahmet Seyrek’ten güzel bir derleme, Dünyaya Hükmeden Osmanlı Padişahları.

1 comment

  1. Ben Osmanlı zamanında tarihi kayıtların tutulmadığı düşüncesine karşıyım. Zira Osmanlı da kayıt tutmak çok önemli bir yer teşkil ediyordu devlet geleneklerinde. Hatta devletin o zaman ki ahlaki yapısına değinen birçok kaynak var.Şehzadelerin esareti konusuna gelince aslında sorunu Fatihin çıkardığı kardeş katli vaciptir yasasına indirgeyemeyiz. Fakat genellikle olay şu şekilde olmuştur. Padişahların çok eşliliği olduğu için saraya valide sultan olmak çok önem arzediyordu. Bu yüzden kadınlar çocuklarını padişah koltuguna oturtmak için türlü türlü numaralar yapıyor tahta oturan padişahın ayağını kaydırmak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Düşünsene Koskoca Kanuni hürrem sultan için öz oğlunu boğdurtmuştur.

Bir cevap yazın