verimlilik

Verimlilik oranları ve verimsizlik korkusu

Verimlilik raporları, olumlu ya da olumsuz olması fark etmez bir değerlendirme aracıdır.  İlgili oranlara bakılarak kötü yönler görülür, düzeltilebilecek sahalar ortaya dökülür, iyi yönler daha güçlü hale getirilir.

olabilir mi?

Verimlilik göstergelerini ortaya koyacak bir sistem kurulmuyorsa, kurulmasına gizli ya da (hiçbir katkı sağlanmadan da olsa) açıkça engel olunuyorsa bu üretim yönetiminde verimsizlik korkusu yaşandığını söyleyebiliriz..

yorum alanı..