Flock

Mozilla kodlar?n?n zerine kurulmu? ancak mozilla ve firefox’tan daha h?zl? a?lan, blogculara hitap eden sosyal taray?c?.

Dikkat eken zellikleri;

  • Zengin metin editr ile blog’lara giri? yapabilmek
  • Flikr resim band?
  • Snippet dedikleri z bilgiyi not alman?za yarayan bant ok kullan??l?
  • Firefox’un eklentilerine tam uyum
  • Geli?mi? s?k kullan?lanlar mens

yorum alanı..