Türkiye’ye Yönelik Psikolojik Operasyonlar (Özcan Yeniçeri)

Türkiye’ye Yönelik Psikolojik Operasyonlar, Özcan Yeniçeri‘nin yazdığı güncel olayların iyi değerlenlendirildiği bir kitap.

Türkiye'ye Yönelik Psikolojik Operasyonlar
Çoğu kişi bize bir şey olmaz düşüncesiyle hayatlarını yaşamaya devam ediyor. İşe gidip gelen zombiler gibi; Bunların yanında gidemeyenler de var tabi. Milli duygulara olan bu ilgisizliği, tepkisizliği anlayabilmek çok güç. Mankurtlaşmanın bir sonucu belki de bu.
Öncelikle kavramlar açısından ele alınan iyi bir giriş yapılmış kitapta. Kavram kargaşasının yarattığı etkiler ve kavramlara nasıl saldırılıp içinin boşaltıldığı açıklanmış. Sonrasında milli değerlerin nasıl zayıflatıldığı vurgulanıyor.
Bu tarz kitapları sonlandırabilmek genelde sıkıcı görülüyor. Ancak konuları çok fazla uzatmadan, konuyu dağıtmadan yazmış Özcan Yeniçeri.

Kitaptan altını çizdiklerim:

 • Günümüz dünyasında herkes kendini, gerçek ise herkesi aldatır duruma gelmiştir.
 • Değerler siyasallaştırıldığında da verilen tavizler yatıştırıcı değil kışkırtıcı etki yapar. Kışkırtılan kimlikler benzerlik, aidiyet ve ortak alanları elimine ederek ayrıntıları ve farklılıkları kutsar hale getirir. Alt kimlik mensupları süreçten aldıkları cesaretle milli kültürden farklı olan yanlarını öne çekerek harekete geçerler.
 • Aydını ve gençliği diri olan toplumların diz üstü çöktüğünü tarih kaydetmemiştir.
 • Kavramların ve değerlerin silaha dönüştüğü yerde çatışmaların askerler arasında değil de değerler arasında geçmesi doğaldır.
 • Kökü, çevresi ve ilişkileriyle olan bağları zayıflatılmış fertler her türlü yönlendirmeye uygun hale gelirler.
 • Firmam için iyi olan ülkem ve inançlarım için de iyidir!
 • Küresel çağ, bağlılığın ve bağlantılılığın kutsandığı çağdır. Daha doğrusu güçlüye bağlı olmak ve onun amaçlarının aracı haline gelmekte sakınca görmeyen insanların çağıdır.
 • Geçmişin gölgesinin ağırlığı altında ezilenler bir biçimde onu öldürmeye kalkarlar. Halbuki geçmişi öldürmek gelecek yaratmaz.
 • Sağlam bir gelecek ancak köklü bir geçmişin damarları üzerinden inşa edilebilir.
 • Hafızaya dayalı insan anlayışının terk edilerek yaratıcılığa dayalı insan anlayışına geçilmesi gerekir.
 • Mimaride bu mesleğe çok yararlı olmuş ünlü bir paradoks vardır: “Az olan çoktur”. Bu paradoks, bir binanın ne kadar az süse sahip olursa o kadar zarif ve büyük bir mimari eser olacağı anlamına geliyor.
 • Düz mantık kullananlara göre düşman edinmemek en büyük stratejidir. Halbuki gerçek bunun tam tersidir. Düşmansız kalmak düşmanlı olmaktan daha kötüdür.
 • Aşırı inanç, kuşkuya izin vermez. Kuşkuyu yok etmenin yolu, kuşku duyanları yok etmektir.
 • Küreselleşme çağının ideolojisi herhangi belirli bir toprak parçasına bağlıllıktan kurtulmayı amaçlar.
 • Aidiyetler “biz“i; farklılıklar da “ötekiyi” yaratarak kimliği bilinç düzeyinde üretirler.
 • Yönlendirilen ve kullanılan birçok insan iyi irdelenirse gerçekte toplumun ortak anlam bilincine sahip olmayan insanlar olduğu görülür.
 • Bir halkı tasfiye etmenin ilk adımı, onun belleğini silmektir. Kitaplarını, kültürünü, tarihini imha et. Sonra başka birilerinin yeni kitaplar yazmasını, yeni bir kültür imal etmesini, yeni bir tarih icat etmesini sağla. Çok geçmeden bu ulus şimdi ve geçmişte ne olduğunu unutmaya başlayacaktır. Bu unutuş, çevresindeki dünyada daha da hızlı gerçekleşecektir.” Milan Kundera
 • Tarih anlam yaratmaktır. Anlamı silmek de tarihi yok etmektir.
 • Bir toplumu bir arada tutan şey, o toplumun anlamlar dünyasının bir arada oluşudur.
 • “Çıkarlarınızın neler olduğuna karar vermeden önce kim olduğunuza karar vermelisiniz.” Huntington
 • “Bu ülkede Türk doğmak, Türk olmak, Türk kalmak yasaktı. Vatan diye yaralı anadilime sığındım. Türkçe ağladım, Türkçe güldüm, sevdimse Türkçe sevdim.” Ahmet Şerif Şerefli
 • Kendine güvenen aydın, idealizmi değil daima iktidara çıkan yolu aradı.
 • Türkiye’deki aydınlar yabancı siyaset adamlarına ülke yönetimini şikyet etmekte dahi bir sakınca görmemişlerdir. Maalesef bu bir gelenek halini almıştır. Tarihi uzantıları vardır.
 • Türkiye’de her hükümet yeni bir devlet gibi kurulmaktadır.
 • Devleti kostüm, demokrasiyi ise basit bir çoğunluk anlayışı olarak görmek yanlıştır.
 • Türk milletini kabilelerden daha çok anadiline sığınanlar ile Türkçe ağlayıp, Türkçe gülüp, Türkçe sevenler var etmiştir.
 • “Akılla bir devlet, farklılıkları yaratmak suretiyle birliği ve uyumu bozamaz.” Brzezinski
 • Fedakârlık olmazsa ne büyüklük, ne güzellik, ne de azizlik olur. Fedakârlık yapmak için de bir iddia, tez ve amaç sahibi olmak gerekir. Amaç edinmek özde anlam edinmektir. Yaşamak ve üretmek için bir neden bulmaktır. Amaçsızlık. idealsizlik, iddiasızlık ise boşluk demektir. Doğa ise boşluk affetmez.
 • Tarihin hiçbir döneminde riski göze almadan göz kamaştırıcı işler yapmak mümkün olmamıştır.
 • Irkçı, etnikçi olmadan milliyetçi olmak mümkün değilmiş gibi bir anlayışı topluma dayattılar.
 • Türkiye’deki ulus devlet, milliyet, milliyetçilik ve milli kimlik karşıtlığı esasta Türkiye karşıtlığıdır.
  Özellikle terör konusunda olup bitenleri rastlantı ve kaza eseri değil büyük projelerin küçük adımları olarak görmek gerekir.
 • İslami hareket şu an TSK’nın sistem içindeki gücünün azaltılması peşindedir. Bu amaç islamcıları en büyük Avrupacı yapmıştır. Genelde İslamcı hareketlerin özelde ise Akp’nin Türk milliyetçiliği eksenli düşünme tarzı ya da strateji geliştirme çabası veya geleneği yoktur.
 • Bölücülükle mücadeleyi tek boyutlu ve yalnızca teröristlerle yapılan bir mücadele olarak görmek son derece yanlıştır. Romanı, edebiyatı, tiyatrosu, sineması, filmi, projesi, senaryosu olmayan bir mücadele kazanılamaz.
 • Vatan ve vatandaş; birey ve toplum aslında bir bütünü anlatırlar; birbirlerinin hem nedeni hem de sonucudurlar.
 • Günümüzde vatandaşı fethetmek vatanı fethetmekten daha önemli hale gelmiştir.
 • Vatan; kavram ve değer olarak ülkenin bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Bir halk tasfiye edilmek istendiğinde ilk olarak işe onun vatan duygusunu tahrip etmekle başlamak gerekir.
 • Milliyetçilik, milli, devlet, millet ya da vatan kavramlarını hedef alanların asıl amaçları bireyleri yalnızlaştırarak değerleri savunmasız bırakmaktır.

2 comments

 1. Kitabın tümü bu alıntılar gibiyse, okunması gereken kitaplardan birisi demektir. Kitapçıya ilk gidişimde bir göz atacağım. Teşekkürler tanıtım için.

 2. Kitap, buradaki alıntıların daha ayrıntılı anlatımı şeklinde. Oldukça fazla kişinin de sözlerine yer veriliyor.

  Fark Yayınları’nın başka bir kitabını alırken hediyeydi bu. Her kitapçıda bulunmayabilir. İnternetten aramak daha yararlı; Belki yeni kampanyalar vardır.

yorum alanı..