Akıl Oyunu – Aynanın Ardında Kalan Gerçekler

Erol Mütercimler‘in Komplo Teorileri kitabının devamı niteliğinde, Akıl Oyunu – Aynanın Ardında Kalan Gerçekler.Akıl Oyunu - Aynanın Ardında Kalan Gerçekler

Kitabın birinci basımı 2007 yazında olduğundan güncel konular ağırlıkta.

Kitapta altını çizdiklerim:

 • Komplo Teorisi” Almanca’da bir bakıma sosyal analiz niteliği de taşıyor.
 • Komplo teorilerinin mutlaka pratiğe geçirilme karakterinin bulunması gerekir.
 • Evrenin iç enerjisi evrenin çekim kuvvetine yenildiğinde olanlar olur.
 • Güvenli dönüş, her iki kuvvetin birbirine eşit olmasıyla gerçekleşir.
 • Stratejik düşünme, rakibe üstün gelme ve bunu da, aynı şeyi size uygulamaya çalıştığını akılda tutarak yapma sanatıdır.
 • Sanki bu ülkede demokrasiyi sadece AKP koruyor ve kolluyor.
 • Pratiğe dönüştürülen teorilerin başında da Osmanlı Devleti’nin sürekli seferberlik durumunda tutulması, ardı arkası kesilmeyen savaşlarla meşgul edilerek siyaset ve ekonomi alanlarında istikrarsızlaştırılması ilkeleri yer alıyordu.
 • SSCB korkusu ‘bağımsız Cumhuriyeti’ hem emperyalizmin kucağına itecek ve oturtacak, hem de bütün savunma giderlerini Anadolu halkının ödediği bir NATO ordusu formunda istihdam edilecekti. Türkiye bir pazar olarak kalacak, ekonomik alanda hiçbir zaman kendi göbeğini kendisi kesemeyecekti.
 • “Vakit gazetesi benim en beğendiğim gazetedir.” Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı iken söylediği bir sözü.
 • “Maalesef acıyı çekmek terörle mücadelenin tabiatında vardır.” Yaşar Büyükanıt.
 • “Ahmaklar… Biz Anadolu’ya ne silah ne cephane götürüyoruz, biz, ideal ve iman götürüyoruz… Bunlar, bir ulusun bağımsızlık aşkını ve mücadele azmini takdir edemezler. İşte bütün güvendikleri bu maddi kuvetleridir. ” Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’nu arayan itilaf zabıtılarına söylediği söz.
 • Türkiye’nin laik olduğunu cenazeden cenazeye anımsıyorsak, bu yalnızca toplumun gazını almaktır. Bunu iyi düşünmek gerekiyor.
 • Bu yüzyılın bilgi yüzyılı olacağı hemen tüm analistlerce kabul edilmiştir.
 • Bir memlekette gereği kadar enerji, gereği kadar çimento ve gereği kadar yol olmazsa sanayileşme olmaz.
 • Türk Telekom‘un özelleştirilmesinden memleketimize, 1.3 milyar dolar döviz girmiştir. Halbuki Türk Telekom’un 2005 yılının ilk 9 ayındaki karı 1.5 milyar dolardır.
 • Yasaların evrensel değerlere uygun ve ülke halkının genel yararına olup olmadığına bakmıyoruz.
 • Bir ülkede strateji uzmanlarının yetişmesi için öncelikle üç meslek alanında gelişme sağlanması gerekiyor. Bunlar; mimarlık, moda ve sinema alanlarıdır.
 • Barbaros bir şeyi kanıtlamıştır. Bahriyelinin yeri denizdir, sarayın koridorları değil. Yani ticaret ve askeri bahriyesi birlikte dünya denizlerinde sancak dolaştıran askeri güç anavatanında darbe yapamaz!
 • Bir Çinli bilge, “Bir ülkede her şeyin iyi gitmesi için kuvvetli bir orduya, yeterli yiyeceğe ve sözüne güvenilir bir hükümete ihtiyaç vardır.” demiş.
 • Derin devlet, devletin ve siyasi iktidarların bilgisi ve izni olmadan kurulamaz, eylem yapamaz, etkin olamaz. Derin devlet, devleti ve siyasi iktidarları korumak için kurulur.
 • Yabancı senaryo yazıcıları, Türk toplumunun tepkisini merak ediyorlardı. Neyi öğrendiler? “Türklerde ulusal çıkar bilinci yok. Bu millet ulusal meselelerine bile siyasi çıkar açısından bakıyor. O halde bu topraklarda istediğimiz her şeyi, hatta en olanaksız görüneni bile hayata geçirebiliriz.”
 • Nicollo Machiavelli, “Eğer bir millet iktdarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlığını yalnızca kendi siyasi görüşü olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.”
 • Bir yazara göre ‘Dinlerarası Diyalog‘u kabul etmek demek: “Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, minarelerde ezan sesini dinleyerek Müslüman topraklarında yaşamaktansa; Haçlı bayrağının altında, çan sesi kulaklarında çınlayarak, kölesi olunan devletlerin nezaretinde onursuzca yaşamaktır.”
 • Mankurtlaştırmak, ulusal kimlikten uzaklaşma, topluma ve kültüre yabancılaşma, zihnin yeniden inşası yoluyla bilinçsizleşme, egemen güçlere ve süper devletlere yaranmayı içeren sosyo-kültürel bir kavramdır.

Bir cevap yazın