İnternete duvar örmek

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun gerekliydi ancak göze çarpan birkaç madde var. En önemlisi; İçeriğimizde bağlantı koyduğumuz durumlarda ortaya çıkıyor. Blog yazanlar bol bol bağlantı vererek yazarlar. Bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekecek. Çünkü bağlantı verdikleri içerik sakıncalı görülürse ve bağlantı veren de bu içeriği savunmuşsa, benimsemişse, o kişi de suçlu sayılabilecek. Bir nevi düşünce suçluluğu durumu oluşuyor.

Göze çarpan diğer noktalar; Çok hızlı şekilde suç unsurları belirlenebilirken, bunun savunmasındaki işlemler o kadar hızlı gerçekleşememekte. Bürokrasi yine var.

Ayrıca sürekli gelişen ve büyüyen interneti 93 kişilik bir telekomünikasyon kurumu denetleyebilir mi sizce?

yorum alanı..